Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

20:17
7514 6820
Reposted fromamatore amatore viavoid37 void37

November 28 2017

19:43
4443 c490
Reposted fromamatore amatore viaxnothumanalall xnothumanalall

June 17 2015

somnambule
17:34
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

June 16 2015

somnambule
20:14
4028 fff5
Reposted byDshene Dshene

June 03 2015

somnambule
06:25
06:24
8787 d061

May 29 2015

somnambule
05:00
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
somnambule
05:00
somnambule
05:00
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
somnambule
05:00
2778 c6b3
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
somnambule
04:59
2291 0d19 500
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

May 23 2015

11:06

May 06 2015

somnambule
14:49

May 04 2015

somnambule
16:10
9681 b1b0

April 13 2015

somnambule
19:23
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

April 07 2015

somnambule
10:17
06:50

April 02 2015

12:44
1552 4a08
Reposted byzamknioczy zamknioczy
somnambule
12:44
2882 c985
somnambule
12:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl